សូមជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនថា ការិយាល័យនៃគណៈរដ្ឋមន្រ្តីជប៉ុនបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរអំពីគ្រោះធម្មជាតិ រួមទាំង សេវាសុខភាព ព័ត៌មានឧតុនិយម ការណែនាំអំពីទីកន្លែងសម្រាប់ភៀសខ្លួនពេលមានគ្រោះមហន្តរាយ ។ ដើម្បីអានព័ត៌មានទាំងនោះ បងប្អូនអាចទាញយកកម្មវិធីខាងក្រោម រក្សាទុកក្នុងទូរស័ព្ទ ពិសេសកម្មវិធី Safety Tips ដែលជាកម្មវិធី ទូរស័ព្ទដែលផ្តល់ព័ត៌មានពាក់ពន្ធ័នឹងគ្រោះមហន្តរាយនានា ។ សូមអរគុណ ។

This entry was posted in Embassy on by .

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ នៅយប់ថ្ងៃទី១៣ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ នៅវេលាម៉ោង ២៣:០៨នាទី មានគ្រោះរញ្ជួយដីកម្រិត៧,៣រិកទ័រ នៅខេត្តFukushima និងខេត្ត Miyagi ដែលបណ្តាលមនុស្សប្រមាណជាង១០០នាក់រងរបួស (ព័ត៌មានបឋម) ។ សូមអានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

This entry was posted in Embassy on by .

ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ មិនអាចរារាំងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការភាពជាដៃគូយុទ្ធសាស្ត្ររវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនបានឡើយ ។ សិក្ខាសាលាកម្ពុជា-ជប៉ុនស្ដីពី ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតនិងប្រព័ន្ធអនាម័យ ថ្ងៃទី២៨ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ។ “ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិ ២០១៩-២០២៣” និង“យុទ្ធសាស្រ្តជាតិស្តីពីវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងអនាម័យជនបទ ២០២១-២០២៥”៖ ត្រឹមឆ្នាំ២០២៥ ប្រជាជនកម្ពុជានៅតាមទីប្រជុំជន១០០% នឹងទទួលបានការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតប្រកបដោយនិរន្តរភាព សុវត្ថិភាព និងតម្លៃសមរម្យ ហើយឆ្នាំ ២០៣០ ទទួលបានទឹកស្អាតទូទាំងប្រទេស ។

This entry was posted in Embassy on by .