នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់-ទទួលរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ និងរថយន្តដឹកសម្រាម ដែលជាអំណោយរបស់ក្រុង Kawasaki ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ Kawasaki Rotary Club ជូនដល់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជា ។

This entry was posted in Embassy on by .

នៅថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថានទូតបានសហការជាមួយសមាគមជប៉ុន-កម្ពុជា (Japan-Cambodia Association) និងសាជីវកម្មនីកកេវប្បធម៌ (Nikkei Culture Inc.) បានរៀបចំកម្មវិធីផ្សព្វផ្សាយអំពីកម្ពុជា ស្របតាមនយោបាយការទូតសេដ្ឋកិច្ចដោយកំណត់ចំនួនអ្នកចូលរួមត្រឹម៥០នាក់ ដើម្បីអនុវត្តវិធានការអនាម័យក្នុងដំណាក់កាលកូវីដ១៩។ នៅក្នុងឱកាសនេះ ស្ថានទូតបានធ្វើបទបង្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពល្អតាំងពីអតីតកាលយូរលង់រវាងកម្ពុជានិងជប៉ុន វិស័យទេសចរ និងវប្បធម៌កម្ពុជា ហើយក៏បាន ធ្វើ នំអន្សមខ្នុរ ស្លឹកស្រស់ ផ្លែអាយ និងនំអំបុកបំពង (ឬកាម៉ៅថត) ជូនអ្នកចូលរួមផងដែរ។

This entry was posted in Embassy on by .

សេចក្តីជូនដំណឹង៖ មូលនិធិអាហាររូបករណ៍អន្តរជាតិម៉ាប៊ូឈិ (Mabuchi International Scholarship Foundation) បានសម្រេចផ្តល់អាហារូបករណ៍ចំនួន ១កន្លែង រយៈពេល ១ឆ្នាំ សម្រាប់និស្សិតកម្ពុជា ដែលចេះភាសាជប៉ុន នៅតំបន់កាន់តូ ដែលមានព័ត៌មានលម្អិតដូចខាងក្រោម៖

This entry was posted in Embassy on by .

នៅថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២០ ស្ថានទូតបានសហការជាមួយក្រុមប្រឹក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់មិត្តភាពអន្តរជាតិ ហៅកាត់ថា FEC រៀបចំសិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ពាណិជ្ជកម្ម។ អ្នកចូលរួមចំនួន ៣៥នាក់ ដែលជាប្រធាន និងអ្នកគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនល្បីៗធំតូចរបស់ជប៉ុន និងមានចំណាប់អារម្មណ៍ប្រកបធុរៈកិច្ចនៅកម្ពុជា។ ក្នុងឱកាសនោះស្ថានទូត បានធ្វើបទបង្ហាញ អំពីទំនាក់ទំនងមិត្តភាពល្អតាំងពីអតីតកាលយូរលង់រវាងជប៉ុន កម្ពុជា និងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម វិនិយោគ ទេសចរ ។

This entry was posted in Embassy on by .