ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត

ឯកឧត្តម អ៊ឹង រចនា ឯកអគ្គរាជទូតវិសមញ្ញ និងពេញសមត្ថភាព
លោក សៅ ខូរ៉ាឌីនទីប្រឹក្សា
លោក ហង់ សុជីវិន ទីប្រឹក្សាទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្ម
លោក កៅ កុលវ័ន្ត លេខាធិការទី២ ទទួលបន្ទុកកុងស៊ុល
លោក ឆាំ ឆាវរ៉ាត់ លេខាធិការទី២
លោក កឹម បូរីវ៉ាត់ លេខាធិការទី២
លោក សាម៉េន សុខាអនុព័ន្ធទទួលបន្ទុកពលករ
លោក ឃុន សុវត្ថារីអនុព័ន្ធទទួលបន្ទុកគណនេយ្យ
លោក ប៊ន សុភ័ក្រ្តបុគ្គលិកជំនួយបច្ចេកទេស

Contact

Address:8-6-9, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 107-0052, Tokyo
Telephone:03-5412-8521
Fax:03-54128526
Consular Office Hours-Visa application: 09:00 ~ 12:00 (Pick up the next working day)
-Visa pickup: 13:30 ~ 15:30
-Opens Monday to Friday (Closes on weekends and holidays announced on this website)
How to access by subwayNearest stations:
-“Aoyama Itchome Station”, Exit 4 (Lines Ginza [G], Hanzomon [Z], Oedo [E])
-“Nogizaka Station”, Exit 3 (Chiyoda line [C])