ថ្ងៃឈប់សម្រាក

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុននឹងឈប់សម្រាក១ថ្ងៃ គឺនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ដើម្បីអបអរសាទរទិវាជ័យជំនះលើរបបប្រល័យពូជសាសន៍
កាលបរិច្ឆេទចូលធ្វើការវិញ គឺនៅថ្ងៃសុក្រ ទី០៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១។