សេចក្ដីជូនដំណឹង

ទីភ្នាក់ងារជាតិឧតុនិយមជប៉ុនបានចេញសេចក្តីព្រមានអំពីគ្រោះទឹកជំនន់ និងការបាក់ដី នៅក្នុងខេត្តចំនួន៤ Shimane, Tottori, Okayama និង Hyogo ដែលបង្ករដោយភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃទី០៧ និងទី០៨ ខែកក្កដា ខាងមុខនេះ។សូមបងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរ មានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់ និងសូមជូនដំណឹងមកស្ថានទូតប្រសិនបើទទួលព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរងផលប៉ះពាល់៖ទំនាក់ទំនង Facebook: Royal Embassy of Cambodia in Japan ឬ លេទទូរសព្ទ៖ ០៨០ ៤៦៨៩ ៩៣៧៤ ។ សូមជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបសុខសុវត្ថិភាព រួចផុតពីគ្រោះធម្មជាតិ និងចៀសផុតពីជំងឺឆ្លងនានា ។