នៅល្ងាចថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតបានរៀបចំអាហារសាមគ្គី ដើម្បីអបអរសាទរទិវាអន្តរជាតិនារី ៨ មីនា លើកទី១១០ ក្រោមប្រធានបទ ” ស្រ្តី និងការអភិវឌ្ឍ ក្នុងបរិការណ៍កូវីដ-១៩”។