នៅថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតបាន​ចូលជួបសម្តែងការគួរសមជាមួយ​ឯកឧត្តម KOKUBA Konosuke អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសជប៉ុននិងជាសមាជិកសភា ។