នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងតូក្យូ តាមប្រព័ន្ធវីដេអូអនឡាញ ។