សេចក្ដី​ជូនដំណឹង៖ ដើម្បីដោះស្រាយការលំបាករបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅបរទេស ដែលកំពុងជាប់គាំងនៅបរទេសដោយសារជំងឺកូវីដ-១៩ ពលរដ្ឋខ្មែរដែលកាន់លិខិតឆ្លងដែនធម្មតាដែលអស់ ឬជិតអស់សុពលភាពប្រើប្រាស់ អាចបំពេញបែបបទស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាថ្មីបាន តាមរយៈស្ថានទូតកម្ពុជានៅតូក្យូ ឬស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសកម្ពុជានៅ Osaka, Nagoya, Fukuoka, និង Sendai​ ។

តំណភ្ជាប់សម្រាប់ទាញយកពាក្យស្នេីសុំ៖ http://www.cambodianembassy.jp/web2/?page_id=4223