នៅរសៀលថ្ងៃចន្ទ ទី៣០ ខែ វិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីប្រគល់ថវិកាចំនួនជាង៣៣,៦៦ លានយ៉េន ពីមូលនិធិ AEON 1% Club Foundation ជូនតំណាងគណៈកម្មាធិការUNICEF ជប៉ុន ដើម្បីយកទៅជួយវិស័យទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា។ ថវិកានេះនឹងត្រូវបែងចែកពីរស្មើគ្នា ៥០-៥០ សម្រាប់ប្រទសទាំងពីរ ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ ស្ថានទូតក៏បានរៀបចំបង្អែមខ្មែរសម្រាប់អ្នកចូលរួមផងដែរ។