នៅថ្ងៃទី១៧ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត បានអញ្ជើញចូលរួមពិធីប្រគល់-ទទួលរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យ និងរថយន្តដឹកសម្រាម ដែលជាអំណោយរបស់ក្រុង Kawasaki ក្រោមការសម្របសម្រួលរបស់ Kawasaki Rotary Club ជូនដល់ក្រសួងបរិស្ថានកម្ពុជា ។