នៅថ្ងៃទី៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០២០​ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត​ និងសហការី​ បានអញ្ជេីញចូលរួមពិធីបុណ្យចីវរទាន​ នៅវត្តបារមីគិរី​ខេមរាភ្នំបិតាធំ។