នៅថ្ងៃទី២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតបានចូលរួមសន្និសីទអន្តរជាតិតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ (Videoconference) ស្ដីពីការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរបច្ចេកទេស និងបណ្តុះបណ្តាលកម្ពុជា-ជប៉ុនលើកទី៨ ផ្តោតលើ “របាយការណ៍ពីអង្គរវត្ត ស្តីពីការងារជួសជុលស្ពានហាល” ដែលបានសហការរៀបចំដោយអាជ្ញាធរជាតិអប្សរានិងសាកលវិទ្យាល័យសូហ្វ៊ីយ៉ា ។