នៅថ្ងៃទី០៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូត និងក្រុមការងារ បានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ប្អូនៗនិស្សិត កម្មសិក្សាការី ដែលមានការលំបាក និងបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់ចំណូល លើសពី៥០% ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ និងបានផ្តល់ថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ដែលជាអំណោយរបស់អង្គការ សប្បុរសធម៌ជប៉ុន និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។