នៅថ្ងៃទី២៩ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយ ប្អូនៗសិស្ស និស្សិត កម្មសិក្សាការី ដែលមានការលំបាក និងបាត់បង់ការងារ ឬបាត់បង់ចំណូល លើសពី៥០% ដោយសារជំងឺកូវីដ ១៩ និងបានផ្តល់ថវិកា និងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគ ដែលជាអំណោយរបស់អង្គការ សប្បុរសធម៌ជប៉ុន និងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា។