ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ឯកឧត្ដម ឯកអគ្គរាជទូត និងក្រុមការងារស្ថានទូតនឹងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខសិស្ស/និស្សិត កម្មសិក្សាការី ពលករ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ១៩ នៅខេត្ត Gunma ចាប់ពីម៉ោង០១:00 រសៀល ថ្ងៃអាទិត្យទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ។ សូមបងប្អូនដែលមានបំណង ចូលរួមកម្មវិធីនេះ សូមមេត្តាផ្ញើសារមកប្រអប់សារហ្វេសប៊ូកផេករបស់ស្ថានទូតឱ្យបានយ៉ាងយូរត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ ជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី ៣០ ខែសីហា។

ទីតាំងកម្មវិធី៖ សូមចុចត្រង់នេះ។ (ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងជិតបំផុត Furudo Kawagishi)

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន សូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថា ឯកឧត្ដម ឯកអគ្គរាជទូត និងក្រុមការងារស្ថានទូតនឹងអញ្ជើញចុះសួរសុខទុក្ខសិស្ស/និស្សិត កម្មសិក្សាការី ពលករ ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការឆ្លងរីករាលដាលនៃកូវីដ១៩ នៅខេត្ត Gunma ចាប់ពីម៉ោង០១:00 រសៀល ថ្ងៃអាទិត្យទី៣០ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ខាងមុខនេះ ។ សូមបងប្អូនដែលមានបំណង ចូលរួមកម្មវិធីនេះ សូមមេត្តាផ្ញើសារមកប្រអប់សារហ្វេសប៊ូកផេករបស់ស្ថានទូតឱ្យបានយ៉ាងយូរត្រឹមយប់ថ្ងៃសុក្រទី ២៨ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០។ ជួបគ្នានៅថ្ងៃអាទិត្យទី ៣០ ខែសីហា នៅទីតាំងកម្មវិធី សូមចុចត្រង់នេះ។ (ស្ថានីយ៍រថយន្តក្រុងជិតបំផុត Furudo Kawagishi)