នៅថ្ងៃទី១៥​ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ​ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត បានទទួលអំណោយជាគ្រឿងបរិភោគពីប្រធានសមាគម​ Seseragi Mishima Rotary Club មកពីខេត្ត Shizuoka សម្រាប់​ជួយពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលកំពុងជួបការលំបាកដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងគ្រោះទឹកជំនន់។