នៅថ្ងៃអាទិត្យ ទី១២ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត និងសហការីបានយកទេយ្យទានប្រ​គេនព្រះសង្ឃ និងចូលរួមពិធីបុណ្យចូលព្រះវស្សានៅវត្តបារមីគិរីខេមរាភ្នំបិតាធំ នៅខេត្តកាណាហ្គាវ៉ា។