នៅថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ​ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត បានទទួលអំណោយជាគ្រឿងបរិភោគពីប្រធានវិទ្យាស្ថាន TUX Global សម្រាប់​ជួយដល់សិស្ស/និស្សិត កម្មសិក្សាការី ពលករ និងពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសជប៉ុន ដែលកំពុងជួបការលំបាកដោយសារការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ១៩ និងគ្រោះទឹកជំនន់ ។