សេចក្ដីជូនដំណឹង៖ ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុន សូមជម្រាបជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ ទាំងអស់​​ ដែលកំពុងរស់នៅ ធ្វើការ និងសិក្សានៅប្រទេសជប៉ុន អំពីមជ្ឈមណ្ឌលពិគ្រោះយោបល់ទីក្រុងតូក្យូ ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលបងប្អូនអាចពិគ្រោះយោបល់អំពីបញ្ហាកើតឡើងដោយសារកូវីដ១៩ ដោយឥតគិតថ្លៃ។