គួរអោយរំភើបណាស់ ដោយបានទទួលផ្លែប៉ោមផ្អែមឆ្ងាញ់ និងត្រីងៀតប្រឡាក់ដោយផ្ទាល់ពីប្អូនៗកម្មសិក្សាការីទាំង ១៤នាក់ ដែលកំពុងធ្វើការនៅខេត្តAomori ។ សូមកោតសរសើរចំពោះទឹកចិត្តចែករំលែករបស់ប្អូនៗ និងអរគុណចំពោះកាយវិការដ៏ប្រពៃនេះ ។ ស្ថានទូតមានសេចក្តីត្រេកអរដែល បានទទួលដំណឹងថាក្រោយពីស្ថានទូតបានអន្តរាគមន៍ បញ្ហាប្រាក់ខែ និងលក្ខខណ្ឌការងារនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ប្អូនមាន ភាពល្អប្រសើរ។ សូមជូនពរប្អូនៗមានសុខភាពល្អ សុភមង្គល ជោគជ័យក្នុងការងារ និងសូមរក្សាអនាម័យល្អ ដើម្បីជៀសផុតពីការឆ្លងជំងឺCovid-19។