ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានសេចក្តី សោមន្សរីករាយ ដោយបានទទួល ប្រជាជនរស់នៅទីក្រុងតូក្យូ ភាគច្រើនជាអ្នករស់នៅក្នុងខណ្ឌ Minato ដែលស្ថានទូតតាំងនៅ ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអំពី ប្រទេសកម្ពុជា រួមទាំងវិស័យ ទេសចរណ៍ និងវប្បធម៌ នៅថ្ងៃទី២១ ខែ​កុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០ ។

This entry was posted in Embassy on by .