នៅថ្ងៃទី17 ខែមករា ឆ្នាំ2020 ស្ថានឯកអគ្គរាជទូត បានជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រាក់ខែ និងលក្ខខណ្ឌការងារដល់កម្មសិក្សាការីផ្នែកកាត់ដេរចំនួន15រូប ដោយជោគជ័យ។ ស្ថានទូតសូមអំពាវនាវដល់ ប្អូនៗកម្មសិក្សាការី ក៏ដូចជាពលករជំនាញ ប្រសិនបើជួបប្រទះបញ្ហានៅកន្លែងធ្វើការ ឬមានចម្ងល់ពាក់ព័ន្ធនឹងការងារ សូមទាក់ទងមកស្ថានទូត ដើម្បីប្រឹក្សាយោបល់ និងស្វែងរកដំណោះស្រាយ។

This entry was posted in Embassy on by .