​នៅល្ងាចថ្ងៃទី២៩​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩​ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានទទួលអាហារពេលល្ងាចជូន​ឯកឧត្តម NAKAYAMA Norihiro អនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសជប៉ុន​ និងសហការី​ នៅនិវេសនដ្ឋាន។