ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានមហាកិត្តិយសដែលបានចូលរួមបំពេញការងារថ្វាយព្រះករុណាជាអម្ចាស់ជីវិតលើត្បូង ស្តេចយាងចូលរួមក្នុងព្រះរាជពិធីឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះចៅអធិរាជជប៉ុន ពីថ្ងៃទី២១ ដល់ ២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ។