នៅថ្ងៃទី៣០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសជប៉ុនបានចូលរួមជាភ្ញៀវកិតិ្តយសក្នុងពិធីសម្ភោធក្រុមប្រឹក្សាវប្បធម៌និងធុរកិច្ចជប៉ុន-កម្ពុជា (JCBC) ដឹកនាំដោយលោក Keiichi KIMURA ប្រធានវិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវយុទ្ធសាស្ត្រទេសចរណ៍ ជប៉ុន ។ JCBCត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌ និងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកម្ពុជា និងជប៉ុន ។

This entry was posted in Embassy on by .