នៅថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូត បានដឹកនាំកិច្ចប្រជុំលើក ទី២៩៣នៃគណៈកម្មាធិការអាស៊ាននៅទីក្រុងតូក្យូ ។ នេះជាកិច្ចប្រជុំលើកទី៣ ហើយក៏ជាកិច្ចប្រជុំចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបាន ដឹកនាំកិច្ចប្រជុំចាប់តាំងពីខែ មករា ឆ្នាំ២០១៩ មក ។ នៅក្នុងឱកាសនោះ ឯកឧត្តមបានប្រគល់ដំណែងប្រធានប្តូរវេនជូនឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតឥណ្ឌូនេស៊ី ។ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូត ក៏បានរៀបចំអាហារថ្ងៃត្រង់ទទួលអ្នកចូលរួមកិច្ចប្រជុំទាំងអស់ ដោយមានការអញ្ជ្ជើញចូលរួមរបស់ឯកឧត្ដម KIUCHI Minoru រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានជប៉ុន អញ្ជើញចូលរួមផងដែរ ។