សេចក្ដីជូនដំណឹង

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា សូមជម្រាបជូនដំណឹងបឋមដល់ប្អូនៗនិស្សិតខ្មែរដែលកំពុងសិក្សានៅទីក្រុង Sendai ខេត្ត Miyagi ប្រទេសជប៉ុនថា នៅក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ រាជរដ្ឋាភិបាល នឹងបើកស្ថានកុងស៊ុលកិត្តិយសនៅ ទីក្រុងSendai ហើយអាចត្រូវការ និស្សិតខ្មែរ ០១ ឬ ០២រូប (ចេះភាសាជប៉ុន) ធ្វើការងារ Part Time ។ សូមមេត្តាបន្តតាមពត៌មានលំអិតថែមទៀត ។ សូមអរគុណ ។