ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីប្រគល់ថវិកាចំនួនជាង២៨លានយ៉េន ពីមូលនិធិ AEON 1% Club Foundation ជូនតំណាងគណៈកម្មាធិការ UNICEF ជប៉ុន

នៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រ ទី១១ ខែ​ មករា ឆ្នាំ២០១៩​ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូតបានចូលរួមធ្វើជាសាក្សីក្នុងពិធីប្រគល់ថវិកាចំនួនជាង២៨លានយ៉េន ពីមូលនិធិ AEON 1% Club Foundation ជូនតំណាងគណៈកម្មាធិការ UNICEF ជប៉ុន ដើម្បីយកទៅជួយវិសយ័ទឹកស្អាតនៅកម្ពុជា និងមីយ៉ាន់ម៉ា ។ ថវិកានេះនឹងត្រូវបែងចែកជាពីរស្មើគ្នា ៥០-៥០ សំរាប់ ប្រទសទាំងពីរ ។

On 11 January 2019, at the Royal Embassy of Cambodia in Japan, H.E. Ambassador UNG Rachana attended a Donation Ceremony of more than 28 million yen by AEON 1% Club Foundation to Executive Director of Japan Committee for UNICEF for the 2018 AEON -UNICEF Safe Water Compaign in Cambodia and Myanmar. This fund will be divided equally among these two countries and will be used for Portable Water related projects.