ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត អុឹង រចនា ទទួលជួបលោកស្រី Kazuko TAKETANI អគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគម គ្រូពេទ្យអាស៊ី

នៅព្រឹកថ្ងៃទី ១០ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩ ឯកឧត្តមឯកអគ្គរាជទូត អ៊ឹង រចនា បានទទួលជួបលោកស្រី Kazuko TAKETANI អគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្ម័គ្រចិត្តរបស់សមាគមគ្រូពេទ្យអាស៊ី។ ឯកឧត្តម ឯកអគ្គរាជទូតបានកោតសរសើរ និងគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងចំពោះសកម្មភាពមនុស្សធម៌របស់អង្គការនេះ ដែលបានជួយរួមចំណែកក្នុងវិស័យសុខាភិបាល និងកីឡា នៅកម្ពុជាកន្លងមក ។

On 10 January 2019, at the Royal Embassy of Cambodia in Japan, H.E. Ambassador UNG Rachana received Ms. Kazuko TAKETANI, Secretary General of the Association of Medical Doctors of Asia (AMDA) Volunters Center.

H.E. Ambassador highly appreciated and strongly supported the AMDA’s humanitarian activities in healthcare sector and sport carried out in Cambodia so far.