អំពីតម្លៃសន្ទស្សន៍ប្រាក់ម៉ោងការងារនៅតាមបណ្តាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន

ស្ថានឯកអគ្គរាជទូតកម្ពុជា ប្រចាំប្រទេសជប៉ុនមានកិត្តិយសសូមជំរាបជូនព័ត៌មាន ដល់បងប្អូនពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាកម្ម​សិក្សាការីកំពុងទទួលបានការបណ្តុះបណ្តាលនៅតាមបណ្តារោងចក្រ​ សហគ្រាស កសិដ្ឋាន និងក្រុមហ៊ុននានា នៅប្រទេសជប៉ុន អោយបានជ្រាបអំពីតម្លៃសន្ទស្សន៍ប្រាក់ម៉ោងការងារនៅតាមបណ្តាខេត្តនានានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុន ។

សូមជំរាបជូនថាឯកសារនេះដកស្រង់ និងបកប្រែក្រៅផ្លូវការពីគេហទំព័ររបស់ក្រសួងសុខាភិបាល ការងារ​ និងសុខមាលភាព​របស់ជប៉ុន៖ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

ស្ថានទូតសូមស្នើបងប្អូនកម្មសិក្សាការីទាំងអស់ មេត្តាជ្រាប និងជួយផ្សព្វផ្សាយបន្តនូវព័ត៌មានខាងលើ អោយបានទូលំ​ទូលាយ តាមការគួរ។