សារលិខិតរបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

សារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន នាយករដ្ឋមន្រ្តី ផ្ញើជូនជនរួមជាតិ បញ្ជាក់អំពីកម្ពុជាយើងត្រូវបានជ្រើសរើសជាប្រធានសម្របសម្រួលក្រុមប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍តិចតួច ក្រោមក្របខណ្ឌអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភព​លោក WTO សម្រាប់ឆ្នាំ២០១៧-២០១៨ ខ្លឹមសារលិខិតមានដូចគោរពជូនខាងក្រោម៖